Cart

Cart

Generelle vilkår for internetthandel på nettbutikk.uffnorge.org

1.AVTALEINNGÅELSE OG VARELEVERING

1.1 Disse vilkårene gjelder for ordre via vår hjemmeside nettbutikk.uffnorge.org for levering i Norge (unntak av Svalbard og Jan Mayen) og hvor Foreningen UFF-Butikkene I Norge, Address: Lindebergvegen 3C, 2016 Frogner, Norway, Org. No. 946204404 er din avtalemotpart.

1.2 Når du klikker “Kjøp nå”, plasserer du en bindende ordre på varene du har i handlevognen din. Varer som selges på tilbud er tilgjengelig så lenge lageret rekker. Så snart du har sendt inn ordren, sender vi deg en bekreftelse pr. e-post. En bindende avtale inngås i det du sender inn din ordre. Vi ber derfor om at du overfører kjøpesummen umiddelbart etter at du har mottatt din ordrebekreftelse, og senest innen 7 dager.

Du samtykker herved til at selger kan overdra betalingskravet for ditt kjøp til tredjeparter, herunder til Stripe Payments Europe, Ltd.
Du kan vente å motta pakken innen tre til syv virkedager. Vi leverer pakken senest 30 dager etter at den bindende avtalen er inngått. Dersom du avbestiller varen som følge av forsinket levering vil betalingen din refunderes innen 14 dager. Det samme gjelder ved gyldig reklamasjon.

Overføringen av risiko for varen inntreffer når du, eller en stedfortreder (som ikke er transportøren), mottar varene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som måtte påføres varene etter dette tidspunktet.

Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for avtaleinngåelsen.
Dersom hindringen vedvarer etter syv virkedager, kan begge parter kansellere avtalen ved skriftlig varsel til den andre.

Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.
Virkedager skal bety alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.
Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på nettbutikk.uffnorge.org.
Hver kunde kan ikke ha flere enn én kundekonto hos nettbutikk.uffnorge.org samtidig. Vi forbeholder oss retten til å slette doble registreringer.

2.PRISER OG FRAKTKOSTNADER

2.1 Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats. Merverdiavgiften er p.t. på 25 %. Pakken forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader.

2.2 Vi tilbyr en fast fraktkostnad på NOK 60 inkl. MVA for ordrer opp til 15 produkter og på NOK 150 inkl. MVA for orderer med mer enn 15 produkter. Fraktkostnaden vil bli tydelig angitt underveis i bestillingsprosessen og du vil få opplysning om totalsummen du skal betale for din bestilling (inkludert eventuelle fraktkostnader) under “Total Sum”, før du plasserer en bindende ordre på varen/e du har i handlekurven din.

3.BETALING

3.1 Vi godtar følgende betalingsmåter: betaling med kredittkort og betaling med debetkort. Du er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner.

3.2 Ved kjøp med kredittkort, vil kortet ditt bli belastet når vi sender din ordre.

3.3 Ved forsinket eller manglende betaling, påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 og inkassoloven av 13. mai 1988.

3.4 Selskapet som leverer betalingsløsningen er Stripe Payments Europe, Ltd.

4.LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP AV UFFNORGE-VARER

NÅR DU KJØPER UFFNORGE-VARER GJELDER EN LOVBESTEMT ANGRERETT.
Dersom du velger å returnere varene,kan du bruke returseddelen vedlagt din bestilling eller skrive ut returseddelen fra din kundekonto. Dersom du ikke har tilgang til en skriver, får problemer med nedlastningen eller trenger en ny returseddel, kan du kontakte vårt kundesenter og be om en ny (kontaktopplysninger følger nedenfor). Du hjelper oss med å unngå unødvendige kostnader dersom du benytter returseddelen ved retur av varer.

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen.
For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (Foreningen UFF-Butikkene I Norge, Address: Lindebergvegen 3C, 2016 Frogner, Norway, Org. No. 946204404, telefon: +47 63 92 89 80, e-post: ordre@uffnorge.org). Du kan benytte det vedlagte skjemaet eller skjemaet lagt ved din bestilling, men det er ikke et krav.
Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalingsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur. Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering.
Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.

Anbefalt kansellering skjema
Dersom du ønsker å kansellere avtalen, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss til:
Foreningen UFF-Butikkene I Norge, Address: Lindebergvegen 3C, 2016 Frogner, Norway, Org. No. 946204404, telefon: +47 63 92 89 80, e-post: ordre@uffnorge.org

Jeg/Vi (*) kansellerer avtalen som er inngått mellom meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/: — bestilt den (*)/mottatt den (*)
— kunden(e)s navn
— kunden(e)s adresse
— dato

(*) Ta vekk det som ikke passer.

5.REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du betalte med kredittkort, vil refusjonen overføres til din kredittkortkonto.

6.KUNDESERVICE

Dersom du trenger hjelp, vennligst besøk vår kontaktside eller kontakt oss her.

7.LOVFESTET ANSVAR FOR FEIL OG YTTERLIGERE INFORMASJON

7.1 Vårt ansvar for mangler reguleres av de lovbestemte reglene for forbrukerkjøp. Vi er forpliktet etter lov til å levere varer som har den mengde, kvalitet og utseende som fremgår av produktbeskrivelsen i avtalen, og i den innpakningen som avtalen krever. Du vil miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke spesifiserer hvilke feil og mangler du påberoper innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget dem. Du vil uansett miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke varsler oss om dette innen to år etter at varene ble overlevert til deg eller din stedfortreder. Dersom du ikke er fornøyd med varene du har kjøpt, kan du sende inn en reklamasjon til Forbrukerrådet. Du finner relevant informasjon på www.forbrukerradet.no.

7.2 Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på nettbutikk.uffnorge.org

7.3 Hver kunde kan ikke ha flere enn én kundekonto hos nettbutikk.uffnorge.org samtidig. Vi forbeholder oss retten til å slette doble registreringer.

7.4 Du kan også lett lagre din ordre ved å laste ned de generelle vilkårene eller ved bruk av alminnelige kommandoer i din nettleser for lagring av ordresammendraget som fremkommer på den siste siden av ordrebekreftelsen, eller ved å vente på en automatisk ordrebekreftelse som sendes til den e-postadressen du har oppgitt.

7.5 I tilfellet av en tvist med Foreningen UFF-Butikkene I Norge som ikke har vært mulig å løse direkte med Foreningen UFF-Butikkene I Norge, har du som forbruker muligheten til å kontakte et alternativt tvisteløsningsorgan. Ved å bruke et slikt alternativt tvisteløsningsorgan, vil tvisten normalt løses enklere, raskere og billigere sammenlignet med en domstolsbehandling. Du kan enten anvende EU-kommisjonens online-plattform for forbrukerklager på www.ec.europa.eu/odr, eller henvende deg direkte til Forbrukerklageutvalget, via www.forbrukerklageutvalget.no.

Vi gjør oppmerksom på at en tvist kan kun tas inn for Forbrukerklageutvalget dersom tvisten først har vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet.
Foreningen UFF-Butikkene I Norge følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Med vennlig hilsen,
Foreningen UFF-Butikkene i Norge

Lindebergvegen 3C,
2016 Frogner, Norway,
Org. No. 946204404,
telefon: +47 63 92 89 80,
e-post: nettbutikk@uffnorge.org

MVAnummer: 946204404MVA

Daglig Leder: Kåre Dahne
Utgave: 08.04.2020